Våre tjenester

  • Prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg
    • Infiltrasjonsanlegg
    • Minirenseanlegg
  • Vi utfører også mindre hage- og grave-arbeider

Om du ikke har tilgang til kommunalt avløp må du ha privat avløpsanlegg 

Vi prosjekterer og bygger mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse for boliger og fritidsboliger.

Vi kan hjelpe deg med hele prosessen inklusive bygge- og utslipps-søknader samt nabovarsler etc.

Målsetting:     Fornøyde kunder og Rent utemiljøOm oss

Vi har fokus på grønt miljø og vil være en seriøs aktør for å bidra til dette ved å finne de beste avløpsløsningene.

Vi tar oppdrag i Skaun og omkringliggende kommuner.
Kontakt

Avløp og Utemiljø AS
Rossmoveien 318
7353 Børsa

Kontaktpersoner        

  • Per Olav Grandetrø        
  • Frode Grandetrø              

Telefon: 91741750

E-post: post@avlop-utemiljo.no

Internet: www.avløp-utemiljø.no